Jak wygląda bezrobocie w Polsce? Tabela bezrobocia

Jak wyglada bezrobocie w Polsce? Tabela bezrobocia

Wraz z rozpoczęciem się pandemii koronawirusa w 2020 roku, tematy, takie jak inflacja czy bezrobocie należą do jednych z najczęściej poruszanych kwestii w naszym kraju. Od owego czasu, wskaźnik tego drugiego, stopniowo się zwiększał, do tego stopnia, że w styczniu bieżącego roku wynosił 5,5%. Obecnie jednak, stopa bezrobocia spadła do 5,1%, dzięki czemu, zdaniem Eurostatu, zaliczana jest do najniższych w Europie. Pomimo tego, rokowania na najbliższą przyszłość nie są pozytywne.

Przyczyny bezrobocia w Polsce

Do przyczyn, które – pomimo faktu, iż bezrobocie w Polsce jest stosunkowo niskie – wywołują kontrowersje w świecie polityki oraz gospodarki, możemy zaliczyć:

  • niedostateczne warunki pracy w miejscach zatrudnienia
  • Prawo Pracy nieprzychylne pracodawcom
  • niedostosowanie systemu edukacji do wymagań współczesnego rynku pracy
  • polityka gospodarcza nastawiona na wysokie zasiłki socjalne oraz odprowadzanie olbrzymich podatków od większych przedsiębiorstw
  • wysokie składniki ZUS, uniemożliwiające zatrudnienie większej ilości pracowników
  • niski poziom wykształcenia części ludności
  • zaniedbywanie oraz upaństwawianie kluczowych sektorów gospodarki

Skutki bezrobocia w Polsce

Bezrobocie w każdym kraju, niesie za sobą negatywne skutki, które możemy podzielić na ekonomiczne i społeczne. Nie należy przede wszystkim zapominać, iż te dwie kategorie, ściśle łączą się ze sobą, powodując coraz to większe problemy.

Do głównych skutków bezrobocia w Polsce, należy przede wszystkim pogorszenie sytuacji ekonomicznej rodzin, co może prowadzić nawet do skrajnego ubóstwa. Osoby, niemogące znaleźć zatrudnienia, emigrują za granicę w poszukiwaniu pracy. Wywiera to znaczący wpływ na strukturę ludnościową kraju.

Przyrost rzeczywisty w Polsce, od wielu lat jest ujemny, a na chwilę obecną, wynosi – 3,6%. Składają się na to niewielka liczba imigrantów w porównaniu do emigrantów, a także niska liczba urodzeń.

Należy również podkreślić, iż z terytorium kraju wyjeżdżają głównie osoby młode, mogące podjąć zatrudnienie, tym samym wzbogacając swoje własne państwo. Ostatecznie, te wszystkie powyższe zjawiska, odbijają się niekorzystnie na naszej państwowej gospodarce.

Bezrobocie w Polsce w poszczególnych województwach

Ostatni akapit naszego artykułu, poświęcimy kwestii bezrobocia w odniesieniu do poszczególnych polskich województw. Na rok 2022, najwyższą stopę bezrobocia możemy odnotować w województwie warmińsko-mazurskim (8,7%), co wiąże się z faktem, iż większość ludności, zamieszkująca to województwo, zakończyła swoją edukację na szkole podstawowej lub gimnazjum.

Stopa bezrobocia w styczniu 2022 roku

Na Warmii i Mazurach, wciąż brakuje zarówno pracowników fizycznych, wykonujących zawody budowlane, ale i lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych.

Sytuacja ma się natomiast najlepiej w centrum naszego kraju, a także na południu.

A jak wygląda tabela bezrobocia w Polsce na przestrzeni ostatnich 12 lat?

Tabela bezrobocia w polsce 2010 2022
źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2022,4,1.html

Pora więc na krótkie podsumowanie. Bezrobocie w naszym kraju należy do najniższych w Europie (bezrobocie w Europie), jednak wielu ekonomistów wciąż twierdzi, że należy przygotować się na wzrost liczby osób niezatrudnionych. Zjawisko to może przynieść za sobą negatywne skutki dla krajowej gospodarki. Z tego też powodu, należy mu przeciwdziałać.