Jakie są przyczyny bezrobocia?

Bezrobocie przyczyny

Temat bezrobocia, należy do najczęściej poruszanych kwestii, szczególnie w obecnych czasach. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych problemów społecznych, zważywszy na to, iż wywiera on negatywny wpływ nie tylko na daną osobę, ale również na krajową gospodarkę. Z tego też powodu, na samym początku należy dogłębnie zapoznać się z pojęciem bezrobocia, analizując jego przyczyny.

Bezrobocie – problem, którego powody są powszechnie bagatelizowane

Jak sama nazwa wskazuje, bezrobocie to zjawisko społeczne, gdzie zdolna do pracy i planująca ją podjąć część ogółu, nie może znaleźć zatrudnienia w obrębie własnego państwa. Chodzą błędne przekonania, iż jedną z głównych przyczyn bezrobocia jest natura ludzka. Osoby, nieposiadające zatrudnienia, uważane są po prostu za leniwe i niechętne do podjęcia pracy, preferujące pobieranie zasiłków pieniężnych oraz pomocy socjalnych, jako ich jedyny dochód. Opinia ta, jest oczywiście błędna i stanowi jedynie wyjątkowo krzywdzące uogólnienie. Za zjawiskiem bezrobocia, stoi wiele przyczyn, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, a nawet psychologicznych. Dlaczego w niektórych państwach stopa bezrobocia jest znikoma, a w innych wynosi ponad 30%?

Niewłaściwe funkcjonowanie instytucji rynku pracy

Dzieje się tak głównie dlatego, iż rynek pracy nie zawsze funkcjonuje tak, jak powinien. Osoby aktywnie poszukujące zatrudnienia, skarżą się głównie na zbyt małe stawki, w porównaniu do ilości wymaganej pracy, a także ograniczoną ilość ofert. Jeśli chodzi natomiast o część społeczeństwa, zatrudnioną w danej firmie lub przedsiębiorstwie, w tym przypadku również nie brakuje przyczyn licznych zwolnień z dotychczasowo wykonywanej pracy. Wielu pracodawców przejawia nieuczciwe zachowania w stosunku do swoich pracowników, ciągle odkładając w czasie termin zapłaty wynagrodzenia. Wielu zatrudnionych, nie otrzymuje również pieniędzy za spędzone w pracy nadgodziny, a jeszcze więcej pada ofiarą faworyzowania współpracowników. Te wszystkie czynniki, w ogromnej mierze wpływają na ostateczną decyzję o zwolnieniu się z pracy. W większości przypadków, osoba, która sama zdecydowała się na tak odważny krok, staje się później bezrobotna.

Zawody odchodzące w przeszłość

W obecnych czasach, technologia towarzyszy nam niemal w każdym aspekcie naszego życia. Tradycyjne rozwiązania zostają sukcesywnie wypierane przez te nowocześniejsze, bardziej zautomatyzowane. Ta sama tendencja dotyczy również rynku pracy. Zawody, które jeszcze dziesięć lat temu, cieszyły się niezwykłą popularnością, dzisiaj powoli odchodzą w zapomnienie. Eksperci alarmują, że siedem na dziesięć osób pracujących w branży administracyjnej, jest zagrożona zwolnieniem, z powodu niskich przychodów firmy. Te zatrważające wyniki badań to fakty, którym będziemy musieli stawić czoło już za kilka lat. Chcąc spojrzeć na chwilę w odległą przyszłość, możemy stwierdzić, że wysokie zapotrzebowanie na pracowników, będzie przejawiać się wszędzie, gdzie wymagana jest kreatywność oraz zdolność do nieszablonowego myślenia.

Niedostateczne wykształcenie pracowników

Problemów, które przyczyniają się do ciągle wzrastającego poziomu bezrobocia w niektórych państwach, jest niedostateczne wykształcenie osób, chcących podjąć pracę. Dotyczy to głównie tych nisko rozwiniętych, a w szczególności społeczeństw afrykańskich, Azji Środkowej, Ameryki Łacińskiej, a także niektórych państw Europy Wschodniej. W krajach, takich jak Libia, Etiopia czy Paragwaj, ogromna część społeczeństwa, zakańcza swoją edukację na wykształceniu podstawowym. Wynika to między innymi z powodów ekonomicznych. W krajach trzeciego świata, wiele rodzin znajduje się w kryzysowej sytuacji materialnej. Z drugiej strony jednak, podjęcie studiów należy do kosztownych inwestycji. Osoby, bez możliwości wyjazdu za granicę i perspektyw na przyszłość, często również nie podejmują również prób poszukiwania zatrudnienia.

Niedostosowanie systemu edukacji do wymagań ówczesnego rynku pracy

W obecnym świecie, podkreślanie roli edukacji już na etapach szkoły podstawowej i średniej, jest niezywkle częstym zjawiskiem. Patrząc jednak na tę kwestię z drugiej strony, możesz łatwo zauważyć, że system szkolnictwa jest stanowczo niedostosowany do wymagań pracodawców. Przekładanie teorii ponad praktykę, niewygodny dla uczniów czas przerw i lekcji, a także brak konsekwencji w nauczaniu, to tylko niektóre problemy, których skutki mogą być wręcz opłakane. W obecnych czasach, rynek pracy wymaga od przyszłych zatrudnionych przede wszystkim elastyczności w działaniu, która w przestrzeni szkolnej jest ograniczana na każdym możliwym etapie – niezliczona ilość zadań domowych, przekazywanie wiedzy w typowo książkowy sposób czy spędzanie całych nocy, na uczeniu się na pamięć regułek, które i tak zostaną zapomniane, zaraz po oddaniu kartki ze sprawdzianem.

Zbyt wysokie zasiłki socjalne

Zwróć uwagę na to, iż przyczyny zwiększającej się stopy bezrobocia, nie leżą jedynie w samym systemie pracy oraz edukacji, ale również odpowiedzialne jest za to… państwo. A konkretniej, prowadzona polityka gospodarcza, nastawiona przede wszystkim na upaństwowienie kluczowych sektorów przemysłu, odprowadzanie gigantycznych podatków od rozwijających się przedsiębiorstw oraz wysokie zasiłki socjalne. Te z pozoru pozytywne kwestie, wpływają znacząco na spadek wydajności krajowej gospodarki, tym samym przyczyniając się do dynamicznego wzrostu bezrobocia. Wysokie stawki pomocy socjalnych, skutecznie zniechęcają do podjęcia decyzji o poszukiwaniu zatrudnienia, przez co większość społeczeństwa wybiera bardziej komfortową opcję.

Mamy nadzieję, że nieco przybliżyliśmy Ci temat samego w sobie bezrobocia, a także przyczyn, które mają wpływ na to zjawisko. Mają one różne podłoże, począwszy od niewłaściwego funkcjonowania rynku pracy, przez brak odpowiedniego wykształcenia i zaniedbanie systemu szkolnictwa, aż po zbyt wysokie zasiłki socjalne. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie skutki niesie za sobą wysoki poziom bezrobocia, zapraszamy do zapoznania się z naszym kolejnym artykułem.