Skutki bezrobocia. Jakie są konsekwencje braku pracy?

Bezrobocie skutki

W naszym wcześniejszym artykule, przyjrzeliśmy się kwestii przyczyn bezrobocia. Teraz, przejdźmy do kolejnego wątku, a mianowicie, wyjaśnijmy sobie, jakie skutki niesie za sobą ten szkodliwy problem społeczny. Długotrwale utrzymujący się stan bezrobocia w danym państwie, może wpłynąć negatywnie zarówno na krajową gospodarkę, jak i osoby, nieposiadające zatrudnienia.

Bezrobocie – zjawisko społeczne, które niesie za sobą drastyczne skutki

Do najważniejszych skutków tego zjawiska należą:

 • Pogorszenie sytuacji ekonomicznej osób bezrobotnych, w szczególności rodzin wielodzietnych, matek i ojców samotnie wychowujących potomstwo
 • Utrata statusu społecznego
 • Powiększenie się zjawiska dyskryminacji, ze względu na sytuację materialną
 • W przypadku długotrwałej niemożności znalezienia odpowiedniego zatrudnienia również bezdomność, a co za tym idzie zwiększona podatność na popadnięcie w nałogi, takie jak alkoholizm, uzależnienie od nikotyny czy narkomania
 • Spadek własnej samooceny
 • Brak poczucia niezależności ekonomicznej i finansowej
 • Problemy ze zdrowiem psychicznym, mogące prowadzić do chorób, takich jak depresja czy schizofrenia lub zaburzenia lękowe
 • Zwiększenie przestępczości, ze względu na brak perspektyw rozwoju zawodowego; traktowanie nielegalnych rozwiązań, jako przepustkę do lepszego życia
 • Wzrost nastrojów radykalnych stanowiących podłoże dla skrajnych ruchów politycznych, takich jak nazizm, komunizm czy faszyzm
 • Mniejszy poziom produkcji, w porównaniu do możliwości gospodarczych kraju
 • Drastyczny spadek przychodów z eksportu, importu oraz transportu międzynarodowego
 • Zmniejszenie wpływu z podatków
 • Powstawanie luk budżetowych, będących skutkiem olbrzymich wydatków na zasiłki i pomoce socjalne
 • W skrajnych przypadkach konflikty zbrojne
 • Spadek liczby urodzeń, ze względu na kryzysową sytuację materialną wielu rodzin
 • Zwiększona liczba emigrantów zarobkowych w porównaniu do imigrantów, konsekwencją ujemnego przyrostu rzeczywistego

Dzisiaj, dowiedziałeś się, czym skutkuje utrzymująca się przez długi czas wysoka stopa bezrobocia. Jest to poważny problem, z którym należy walczyć, aby zapobiec zmniejszeniu efektywności krajowej gospodarki, a także problemom ekonomicznym rodzin.

Jak efektywnie zwalczać bezrobocie? Tego dowiesz się w naszym następnym artykule.