Jakie są rodzaje bezrobocia?

Bezrobocie to zjawisko, które jest nieodłącznym elementem recesji gospodarczej, ale występuje ono także w czasach pozytywnej koniunktury. Bezrobocie jest nie tylko medialnym tematem, o którym możesz usłyszeć w telewizji. Jest to także ważne zagadnienie z punktu widzenia teorii ekonomii oraz rynku pracy. Jedną z kwestii poruszanych przez badaczy w tym zakresie są rodzaje bezrobocia. Więcej informacji na… Czytaj dalej Jakie są rodzaje bezrobocia?