Skutki bezrobocia. Jakie są konsekwencje braku pracy?

W naszym wcześniejszym artykule, przyjrzeliśmy się kwestii przyczyn bezrobocia. Teraz, przejdźmy do kolejnego wątku, a mianowicie, wyjaśnijmy sobie, jakie skutki niesie za sobą ten szkodliwy problem społeczny. Długotrwale utrzymujący się stan bezrobocia w danym państwie, może wpłynąć negatywnie zarówno na krajową gospodarkę, jak i osoby, nieposiadające zatrudnienia.